Naszą Fundację założyliśmy w 2013 roku. Przez blisko 7 lat działalności byliśmy partnerem wielu projektów unijnych, których głównymi beneficjentami są osoby niesamodzielne, bezrobotne, bierne zawodowo oraz dzieci w wieku żłobkowym.

Wspieramy tych, którzy ze względu na swoją sytuację życiową znajdują się w grupie zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Jeśli zarządzasz firmą, instytucją, spółdzielnią lub obszarem w swojej gminie, który odpowiada za działalność socjalną – jesteśmy Twoim potencjalnym partnerem. Razem możemy zdziałać wiele dobrego dla ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy i opieki.

Swoje działania koncentrujemy na trzech obszarach:

  • projekty opiekuńcze,
  • projekty aktywizacyjne,
  • projekty żłobkowe.

Nasze projekty opiekuńcze skierowane są do osób niesamodzielnych. Oferujemy im szeroki wachlarz usług rehabilitacyjnych, pielęgniarskich, psychologicznych i asystenckich. Tworzymy miejsca w tzw. mieszkaniach wspomaganych. Są to lokale, w których w okresie realizacji projektu mieszkają bezpłatnie osoby niesamodzielne. Nie mają one co prawda tytułu prawnego do danej nieruchomości, ale nie ponoszą też żadnych kosztów utrzymania. 

Czynsz i media są opłacane ze środków projektu. Dodatkowo zapewniamy opiekuna, który odpowiada za utrzymanie czystości w mieszkaniu oraz za opiekę nad jego lokatorami. Wspiera ich też w codziennych czynnościach od przygotowania posiłków począwszy a na  pomocy w czynnościach higienicznych kończąc. Nasi opiekunowie są szczegółowo szkoleni z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi i schorowanymi.

W ramach projektów aktywizacyjnych budujemy środowisko, które sprzyja powrotowi na rynek pracy dla ludzi bezrobotnych i biernych zawodowo. Organizujemy staże zawodowe, szkolenia oraz świadczymy usługi doradztwa zawodowego.

projektach żłobkowych natomiast tworzymy nowe miejsca żłobkowe dla najmłodszych członków naszego społeczeństwa. Jako Fundacja zwykle odpowiadamy za przygotowanie pakietu zajęć dodatkowych tj. spotkania z logopedą, gimnastyka korekcyjna itp.