Usługi społeczne w Gminie Lubasz.

Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych wraz z Partnerem – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubaszu uzyskał dotację z UE i rozpoczął realizację projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Lubasz.”  W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: Utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 2 osób w Kamionce, należących do Gminy Lubasz; Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w mieszkaniach wspomaganych – m.in. rehabilitacja, wsparcie psychologa i pracownika socjalnego oraz treningi umiejętności praktycznych (higiena osobista, kontakt Dowiedz się więcej…

Razem możemy więcej – program rozwoju usług społecznych
w Gminie Poniec

Gmina Poniec/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PONIECUrozpoczęła realizację projektu pn. „Razem możemy więcej – program rozwoju usług społecznych w Gminie Poniec”   W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: Utworzenie mieszkania wspomaganego dla 1 osoby w Poniecu, w mieszkaniu należącym do Gminy; Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w mieszkaniu wspomaganym – m.in. rehabilitacja, wsparcie psychologa, treningi umiejętności praktycznych i higieny i in.; Adaptacja mieszkania wspomaganego Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 10 Dowiedz się więcej…

Usługi społeczne w Gminie Łobżenica

Gmina Łobżenica/ MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Łobżenicy rozpoczęła realizację projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Łobżenica” W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: Dzięki projektowi 62 osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będą mogły otrzymać niezbędne wsparcie poza systemem instytucjonalnej pomocy, przez co dłużej będą mogły być aktywne w społeczności lokalnej. Projekt skierowany jest do grupy docelowej 62 seniorów w wieku 60+,  mieszkających (w rozumieniu KC) na terenie województwa wielkopolskiego, w Gminie Łobżenica. Dowiedz się więcej…

Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk

Gmina Wyrzysk/ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Wyrzysku rozpoczęła realizację projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk” W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: 1. Utworzenie mieszkania wspomaganego dla 2 osób w Wyrzysku, w mieszkaniu należącym do Gminy; 2. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania – usługi opiekuńcze dla 20 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania – usługi rehabilitacyjne i psychologiczne dla 15 uczestników projektu; 4. Wyrzyskie Dowiedz się więcej…

Usługi opiekuńcze w Gminie Stara Dąbrowa

Nazwa projektu: Usługi opiekuńcze w Gminie Stara Dąbrowa Nr projektu: RPZP.07.06.00-32-K019/21 Nazwa beneficjenta: Gmina Stara Dąbrowa /Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Projekt partnerski: Źródło finansowania: projekt wspófinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 7.6- Wsparcie rozwoju usług społecznych w interesie ogólnym. Całkowita wartość projektu: 883 110,00 pln Wartość dofinansowania: 794 799,00 pln Cel projektu: Projekt jest skierowany do 70 osób (48K) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w Dowiedz się więcej…

Wsparcie rozwoju usług społecznych w Gminie Suchań

Nazwa projektu: Wsparcie rozwoju usług społecznych w Gminie Suchań Nr projektu: RPZP.07.06.00-32-K013/21 Nazwa beneficjenta: Gmina Suchań/ Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchaniu Projekt partnerski: Źródło finansowania: projekt wspófinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 7.6- Wsparcie rozwoju usług społecznych w interesie ogólnym. Całkowita wartość projektu: 852 383,75 pln Wartość dofinansowania: 767 145,36 pln Cel projektu: Projekt jest skierowany do 65 osób (44K) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, Dowiedz się więcej…