Usługi opiekuńcze w Gminie Stara Dąbrowa

Nazwa projektu: Usługi opiekuńcze w Gminie Stara Dąbrowa Nr projektu: RPZP.07.06.00-32-K019/21 Nazwa beneficjenta: Gmina Stara Dąbrowa /Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Projekt partnerski: Źródło finansowania: projekt wspófinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 7.6- Wsparcie rozwoju usług społecznych w interesie ogólnym. Całkowita wartość projektu: 883 110,00 Dowiedz się więcej…

Wsparcie rozwoju usług społecznych w Gminie Suchań

Nazwa projektu: Wsparcie rozwoju usług społecznych w Gminie Suchań Nr projektu: RPZP.07.06.00-32-K013/21 Nazwa beneficjenta: Gmina Suchań/ Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchaniu Projekt partnerski: Źródło finansowania: projekt wspófinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 7.6- Wsparcie rozwoju usług społecznych w interesie ogólnym. Całkowita wartość projektu: Dowiedz się więcej…

Samodzielne osoby niepełnosprawne w codziennym życiu

tytuł projektu → Samodzielne osoby niepełnosprawne w codziennym życiu; nazwa beneficjenta → Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych; źródło finansowania → Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Całkowita wartość projektu: 244 080,00  zł , Wartość dofinansowania: 241 639,20 zł wkład własny: 2440,80 zł okres realizacji → 01.06.2023-31.12.2023 krótki Dowiedz się więcej…

Rozwój usług społecznych w gminie Nowa Karczma

Tytuł projektu → „Rozwój usług społecznych w gminie Nowa Karczma”; Nr projektu → RPPM.06.02.02-22-0034/22 Nazwa beneficjenta → Gmina Nowa Karczma/Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie – projekt realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych; Źródło finansowania → Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 06.02. Dowiedz się więcej…

„Usługi społeczne w Gminie Wicko”

Tytuł projektu → „Usługi społeczne w Gminie Wicko” Nr projektu → RPPM.06.02.02-22-0057/22 Nazwa beneficjenta → Gmina Wicko/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku– projekt realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych; Źródło finansowania → Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 06.02. Usługi społeczne, Poddziałanie 06.02.02. Dowiedz się więcej…

Silni w rodzinie

Tytuł  projektu  „Silni w rodzinie nr  RPZP.07.06.00-32-K117/21 Partner wiodący  Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych, ul. Kminkowa182 E/2, 62-064 Plewiska Projekt jest realizowany jest w partnerstwie z: Gminą Barlinek, Gminą Chojna, Gminą Kalisz Pomorski, Gminą Mirosławiec, Gminą Płoty Źródło finansowania →  Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dowiedz się więcej…

Rozwój usług społecznych w Gminie Pełczyce

Nazwa projektu: Rozwój usług społecznych w Gminie Pełczyce Nr projektu: RPZP.07.06.00-32-K011/21 Nazwa beneficjenta: Gmina Pełczyce/ Realizator: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach Projekt partnerski: Źródło finansowania: projekt wspófinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 7.6- Wsparcie rozwoju usług społecznych w interesie ogólnym. Całkowita wartość Dowiedz się więcej…