Usługi społeczne w Gminie Łobżenica

Gmina Łobżenica/ MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Łobżenicy rozpoczęła realizację projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Łobżenica” W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: Dzięki projektowi 62 osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będą mogły otrzymać niezbędne wsparcie poza systemem instytucjonalnej pomocy, przez co dłużej będą mogły być aktywne Dowiedz się więcej…

Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk

Gmina Wyrzysk/ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Wyrzysku rozpoczęła realizację projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk” W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: 1. Utworzenie mieszkania wspomaganego dla 2 osób w Wyrzysku, w mieszkaniu należącym do Gminy; 2. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania – usługi opiekuńcze dla 20 Dowiedz się więcej…

Usługi opiekuńcze w Gminie Stara Dąbrowa

Nazwa projektu: Usługi opiekuńcze w Gminie Stara Dąbrowa Nr projektu: RPZP.07.06.00-32-K019/21 Nazwa beneficjenta: Gmina Stara Dąbrowa /Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Projekt partnerski: Źródło finansowania: projekt wspófinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 7.6- Wsparcie rozwoju usług społecznych w interesie ogólnym. Całkowita wartość projektu: 883 110,00 Dowiedz się więcej…

Wsparcie rozwoju usług społecznych w Gminie Suchań

Nazwa projektu: Wsparcie rozwoju usług społecznych w Gminie Suchań Nr projektu: RPZP.07.06.00-32-K013/21 Nazwa beneficjenta: Gmina Suchań/ Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchaniu Projekt partnerski: Źródło finansowania: projekt wspófinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 7.6- Wsparcie rozwoju usług społecznych w interesie ogólnym. Całkowita wartość projektu: Dowiedz się więcej…