Wnioskodawca: EXPERT GRUPA EDUKACYJNA Monika Adamsa Hamrol

Partner Projektu: Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych

Projekt: Stworzenie żłobka Ekspercik

Nr RPZP.06.06.00-32-K001/18

Celem projektu „Stworzenie żłobka Ekspercik”  RPZP.06.06.00-32-K001/18 jest zwiększenie o 32 liczby miejsc opieki do dzieci do lat 3 w Szczecinie dla dzieci 32 kobiet z Miasta Szczecin w okresie od 15.04.2019 do 30.06.2019r, dzięki czemu 32 kobiety z województwa zachodniopomorskiego zdobędą możliwość powrotu do pracy lub jej znalezienia.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 wynosi 968 025,50 zł.

W ramach projektu zapewniono następujące formy wsparcia:

  1. Utworzenie nowych miejsc opieki do lat 3 w nowym żłobku Hipcio w Szczecinie w okresie 15.04.2019-31.08.2019
  1. Lokalizacja: Szczecin, ul. Kazimierza Królewicza LU1-LU2
  2. Liczba miejsc w żłobku: 32 (2 grupy po 16 dzieci)
  3. Częściowe prace adaptacyjno -modernizacyjne
  4. Częściowe wyposażenie żłobka
  • Sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w okresie 01.09.2019-30.06.2021
  • Opieka dzieci w godzinach 7.00-17.00
  • Bieżące funkcjonowanie – zajęcia wspomagające rozwój psychoruchowy w okresie 01.09.2019-30.06.2021
  • Gimnastyka korekcyjna

Dokumenty do pobrania: