DATA OGŁOSZENIA:

5 maja 2020 r.

KTO OGŁASZA ZAPYTANIE:

Fundacja Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych jako Partner w projekcie „Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec” RPZP.07.06.00-32-K037/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014/2020

CZEGO DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE:

Przygotowania wyceny w drodze rozeznania rynku na świadczenie usług pielęgniarskich będących specjalistyczną usługą opiekuńczą w miejscu zamieszkania, obejmujące usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i wykonywane są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

DO KIEDY MUSISZ ZŁOŻYĆ SWOJĄ OFERTĘ:

Wyceny będą zbierane do 12 maja 2020 r.

JAK MOŻESZ ZŁOŻYĆ SWOJĄ OFERTĘ

Prześlij w podanym terminie:

  • elektronicznie, na adres e-mail magdziak@projecthub.pl
  • pocztą tradycyjną lub kurierem na adres korespondencyjny Biura Projektu.

Zapraszam do składania wycen: Biuro Projektu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Mirosławcu, ul.  Polna 23,  78-650 Mirosławiec lub na e-mail: magdziak@projecthub.pl

Rozeznanie rynku usługi pielęgniarskie Pobierz

Formularz wyceny Pobierz