DATA OGŁOSZENIA:

1 lipca 2019 roku

KTO OGŁASZA ZAPYTANIE:

Fundacja Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych jako Partner w projekcie „Budzyń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne”.

CZEGO DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE:

Przygotowania wyceny na wyremontowanie lokalu przeznaczonego na mieszkanie wspomagane w formie wspieranej w Budzyniu. Szczegółowy zakres prac objętych wyceną znajdziesz w załącznikach do tego zapytania:

Formularz wyceny Pobierz

Dokumentacja projektowa Pobierz

Wzór umowy Pobierz

Zapytanie cenowe mieszkanie Budzyń Pobierz

DO KIEDY MUSISZ ZŁOŻYĆ SWOJĄ OFERTĘ:

UWAGA! Wydłużyliśmy termin składania ofert do 11 lipca 2019 roku, do godz. 15.00

Ofertę możesz złożyć do 8 lipca 2019 roku.

JAK MOŻESZ ZŁOŻYĆ SWOJĄ OFERTĘ

Prześlij w podanym terminie:

  • elektronicznie, na adres e-mail wskazany w zapytaniu,
  • pocztą tradycyjną lub kurierem na adres korespondencyjny wskazany w zapytaniu,

lub złóż osobiście w siedzibie naszego biura projektu w Poznaniu, ul. Cienista 3

Kategorie: Współpraca