Nazwa projektu: Rozwój usług społecznych w Gminie Pełczyce

Nr projektu: RPZP.07.06.00-32-K011/21

Nazwa beneficjenta: Gmina Pełczyce/ Realizator: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach

Projekt partnerski:

 • Powiat Choszczeński/ Realizator Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Choszcznie
 • Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych

Źródło finansowania: projekt wspófinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 7.6- Wsparcie rozwoju usług społecznych w interesie ogólnym.

Całkowita wartość projektu: 702 345,00pln

Cel projektu:

Projekt jest skierowany do 50 osób (37K) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie woj. zach-pom w Gminie Pełczyce oraz ich 10 opiekunów faktycznych (7K).

Okres realizacji: 01.07.2022- 31.10.2023.

Zadania do realizacji:

 1. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania:

*Usługi opiekuńcze dla 10 UP,

2. Specjalistyczne usł. Opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania

 1. Dla 10 UP- usł. Rehabilitacyjne
 2. Dla 8 UP – usł. Psychologiczne
 3. Klub Seniora
 4. Miejsce klubów: Pełczyce, Nadarzynie, Przekolno, Będargowo
 5. Prowadzenie warsztatów zajęciowych
 6. Prowadzenie gimnastyki rekreacyjnej
 7. Wyjścia do kona, teatru, na basen, inne
 8. Biblioteczka seniora 90 książek na 4 lokalizacje
 9. Kącik multimedialny
 10. Opiekun klubu seniora
 11. Spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia- prelekcje
 12. Centrum wsparcia opiekunów faktycznych
 13. 10 opiekunów faktycznych(7k)
 14. Szkolenia dla opiekunów
 15. Wymiana doświadczeń- spotkania grupowe
 16. Wsparcie psychologa
 17. Dyżur pracowników socj. -OPS
 18. Korzystanie z wypożyczalni

Główne rezultaty: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu- 43, w okresie 01.11.2023-28.02.2025