PRZEDMIOT ZAPYTANIA CENOWEGO: WYNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO NA TERENIE GMINY BUDZYŃ

DATA OGŁOSZENIA: 20 lipca 2018 roku KTO OGŁASZA ZAPYTANIE: Fundacja Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych jako Partner w projekcie „Budzyń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne”. CZEGO DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE: Wynajem lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Budzyń z przeznaczeniem na mieszkanie wspomagane w formie mieszkania wspieranego dla 2 osób, Dowiedz się więcej…

PRZEDMIOT ZAPYTANIA CENOWEGO: DOSTAWA WYPOSAŻENIA MIESZKANIA WSPOMAGANEGO W CHODZIEŻY

DATA OGŁOSZENIA: 23 października 2018 roku KTO OGŁASZA ZAPYTANIE: Fundacja Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych jako Partner w projekcie „Chcę, więc mogę – wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież”. CZEGO DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostarczenie wyposażenia mieszkania wspomaganego na terenie Gminy Chodzież. Szczegółowe informacje znajdziesz w poniższym Dowiedz się więcej…