DATA OGŁOSZENIA:

20 lipca 2018 roku

KTO OGŁASZA ZAPYTANIE:

Fundacja Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych jako Partner w projekcie „Budzyń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne”.

CZEGO DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE:


Wynajem lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Budzyń z przeznaczeniem na mieszkanie wspomagane w formie mieszkania wspieranego dla 2 osób, w okresie od lipca 2018 do października 2019.

Szczegółowe informacje znajdziesz w poniższym załączniku.

Zapytanie cenowe

DO KIEDY MUSISZ ZŁOŻYĆ SWOJĄ OFERTĘ:

Ofertę możesz złożyć do 27 lipca 2018 roku.

JAK MOŻESZ ZŁOŻYĆ SWOJĄ OFERTĘ

Prześlij w podanym terminie:

  • elektronicznie, na adres e-mail wskazany w zapytaniu,
  • pocztą tradycyjną lub kurierem na adres korespondencyjny wskazany w zapytaniu,

lub złóż osobiście w siedzibie naszego biura projektu w Poznaniu, ul. Cienista 3

Kategorie: Współpraca