DATA OGŁOSZENIA:

1 października 2018 roku

KTO OGŁASZA ZAPYTANIE:

Fundacja Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych jako Partner w projekcie „Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w Czarnkowie!”

CZEGO DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE:


Świadczenie usługi opiekuna mieszkania wspomaganego w formie mieszkania wspieranego w ramach projektu „Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w Czarnkowie!” w okresie od września 2018 do października 2019.

Szczegółowe informacje znajdziesz w poniższym załączniku.

Zapytanie o cenę

DO KIEDY MUSISZ ZŁOŻYĆ SWOJĄ OFERTĘ:

Ofertę możesz złożyć do 12 września 2018 roku.

JAK MOŻESZ ZŁOŻYĆ SWOJĄ OFERTĘ

Prześlij w podanym terminie:

  • elektronicznie, na adres e-mail wskazany w zapytaniu,
  • pocztą tradycyjną lub kurierem na adres korespondencyjny wskazany w zapytaniu,

lub złóż osobiście w siedzibie naszego biura projektu w Poznaniu, ul. Cienista 3

Kategorie: Współpraca