DATA OGŁOSZENIA:

23 października 2018 roku

KTO OGŁASZA ZAPYTANIE:

Fundacja Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych jako Partner w projekcie „Chcę, więc mogę- wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież”

CZEGO DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE:


Dostosowanie i modernizacja mieszkania wspomaganego na terenie Gminy Chodzież.

Szczegółowe informacje znajdziesz w poniższym załączniku.


Zapytanie cenowe
Formularz wyceny

DO KIEDY MUSISZ ZŁOŻYĆ SWOJĄ OFERTĘ:

Ofertę możesz złożyć do 29 października 2018 roku

JAK MOŻESZ ZŁOŻYĆ SWOJĄ OFERTĘ

Prześlij w podanym terminie:

  • elektronicznie, na adres e-mail wskazany w zapytaniu,
  • pocztą tradycyjną lub kurierem na adres korespondencyjny wskazany w zapytaniu,

lub złóż osobiście w siedzibie naszego biura projektu w Poznaniu, ul. Cienista 3

Kategorie: Współpraca