Nazwa projektu: Usługi opiekuńcze w Gminie Stara Dąbrowa

Nr projektu: RPZP.07.06.00-32-K019/21

Nazwa beneficjenta: Gmina Stara Dąbrowa /Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Projekt partnerski:

 • Powiat Stargardzki/ Realizator Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Stargardzie
 • Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych

Źródło finansowania: projekt wspófinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 7.6- Wsparcie rozwoju usług społecznych w interesie ogólnym.

Całkowita wartość projektu: 883 110,00 pln

Wartość dofinansowania: 794 799,00 pln

Cel projektu:

Projekt jest skierowany do 70 osób (48K) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie woj. zach-pom w Gminie Stara Dąbrowa oraz ich 18 opiekunów faktycznych (12K).

Okres realizacji: 01.07.2022- 31.10.2023.

Zadanie do realizacji:

 1. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania:
 2. Usługi opiekuńcze dla 20 UP (18K),
 3. Specjalistyczne usł. Opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania
 4. Dla 10 UP- usł. Rehabilitacyjne
 5. Dla 8 UP – usł. Psychologiczne
 6. Klub Seniora
 7. Miejsce klubów: Łęczyca, Parlino
 8. Remont w klubach
 9. Prowadzenie warsztatów zajęciowych
 10. Prowadzenie gimnastyki rekreacyjnej
 11. Wyjścia do kona, teatru, na basen, inne
 12. Biblioteczka seniora
 13. Kącik multimedialny
 14. Opiekun klubu seniora
 15. Spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia- prelekcje
 16. Centrum wsparcia opiekunów faktycznych
 17. 18 opiekunów faktycznych(12k)
 18. Szkolenia dla opiekunów
 19. Wymiana doświadczeń
 20. Wsparcie psychologa
 21. Dyżur pracowników
 22. Korzystanie z wypożyczalni

Główne rezultaty: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu- 40 miejsc w Klubie Seniora, 2 opiekunki, 1 rehabilitant, 1 psycholog, w okresie do 31.03.2025