Usługi społeczne dla osób potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych

Gmina Wieleń / Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wieleń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne”  w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 2014-2020;  Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne; Działanie 7.2 2 Usługi społeczne i zdrowotne. Czytaj dalej…

„Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!”

Tytuł projektu: „Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!” Numer projektu: RPPM.06.02.02-22-0025/20. Nazwa Beneficjenta: Gmina Trąbki Wielkie/ GOPS w Trąbkach Wielkich. Projekt realizowany w partnerstwie z fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych. Źródła finansowania: projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Czytaj dalej…

„Dziemiany wspierają niesamodzielnych i niepełnosprawnych!”

Tytuł projektu: „Dziemiany wspierają niesamodzielnych i niepełnosprawnych!” Numer projektu: RPPM.06.02.02-22-0060/20. Nazwa Beneficjenta: Gmina Dziemiany/ OPS w Dziemianach. Projekt realizowany w partnerstwie z fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych. Źródła finansowania: projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata Czytaj dalej…

Program aktywizacji w Bartoszycach

tytuł projektu → Program aktywizacji w Bartoszycach; nazwa beneficjenta → PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; partner projektu → OŚRODEK WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NIESAMODZIELNYCH źródło finansowania →  Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie : 11.1 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i Czytaj dalej…

Projekt pn. „Aktywni (nie)samodzielni!”

Projekt pn. „Aktywni (nie)samodzielni!” nr RPSW.09.02.01-26-0070/19 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Celem główny projektu zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 50 osób, które w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego uczą się/ Czytaj dalej…

Projekt: Stworzenie żłobka Ekspercik

Wnioskodawca: EXPERT GRUPA EDUKACYJNA Monika Adamsa Hamrol Partner Projektu: Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych Projekt: Stworzenie żłobka Ekspercik Nr RPZP.06.06.00-32-K001/18 Celem projektu „Stworzenie żłobka Ekspercik”  RPZP.06.06.00-32-K001/18 jest zwiększenie o 32 liczby miejsc opieki do dzieci do lat 3 w Szczecinie dla dzieci 32 kobiet z Miasta Szczecin w okresie Czytaj dalej…

Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych

Spółdzielnia Socjalna „Słoneczko” w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2018 Czytaj dalej…