„Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!”

Tytuł projektu: „Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!” Numer projektu: RPPM.06.02.02-22-0025/20. Nazwa Beneficjenta: Gmina Trąbki Wielkie/ GOPS w Trąbkach Wielkich. Projekt realizowany w partnerstwie z fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych. Źródła finansowania: projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu: 1 348 812,00 zł, w tym wkład UE – 1 281 371,40 zł. Okres realizacji: od 01.12.2020 r. do 30.06.2023 Czytaj dalej…

„Dziemiany wspierają niesamodzielnych i niepełnosprawnych!”

Tytuł projektu: „Dziemiany wspierają niesamodzielnych i niepełnosprawnych!” Numer projektu: RPPM.06.02.02-22-0060/20. Nazwa Beneficjenta: Gmina Dziemiany/ OPS w Dziemianach. Projekt realizowany w partnerstwie z fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych. Źródła finansowania: projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu: 1 189 788,00 zł, w tym wkład UE – 1 130 298,60 zł. Okres realizacji: od 01.12.2020 r. do 30.11.2022 r. Opis projektu: celem projektu Czytaj dalej…

Program aktywizacji w Bartoszycach

tytuł projektu → Program aktywizacji w Bartoszycach; nazwa beneficjenta → PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; partner projektu → OŚRODEK WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NIESAMODZIELNYCH źródło finansowania →  Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie : 11.1 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe Całkowita wartość projektu: 875 943,75 zł, Czytaj dalej…

PRZEDMIOT ZAPYTANIA: Świadczenie usług pielęgniarskich w projekcie „Pyrzyce dla potrzebujących”

DATA OGŁOSZENIA: 5 maja 2020 r. KTO OGŁASZA ZAPYTANIE: Fundacja Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych jako Partner w projekcie „Pyrzyce dla potrzebujących” RPZP.07.06.00-32-K022/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014/2020 CZEGO DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE: Przygotowania wyceny w drodze rozeznania rynku na świadczenie usług pielęgniarskich będących specjalistyczną usługą opiekuńczą w miejscu zamieszkania, obejmujące usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i wykonywane są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem Czytaj dalej…

PRZEDMIOT ZAPYTANIA: Świadczenie usług pielęgniarskich w projekcie „Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec”

DATA OGŁOSZENIA: 5 maja 2020 r. KTO OGŁASZA ZAPYTANIE: Fundacja Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych jako Partner w projekcie „Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec” RPZP.07.06.00-32-K037/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014/2020 CZEGO DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE: Przygotowania wyceny w drodze rozeznania rynku na świadczenie usług pielęgniarskich będących specjalistyczną usługą opiekuńczą w miejscu zamieszkania, obejmujące usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i wykonywane są przez osoby ze Czytaj dalej…

Projekt pn. „Aktywni (nie)samodzielni!”

Projekt pn. „Aktywni (nie)samodzielni!” nr RPSW.09.02.01-26-0070/19 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Celem główny projektu zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 50 osób, które w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego uczą się/ pracują/ zamieszkują gminy Sobków, Jędrzejów lub Sędziszów  w woj. świętokrzyskim i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niesamodzielność poprzez realizację usług opiekuńczych Czytaj dalej…

PRZEDMIOT ZAPYTANIA: REMONT LOKALU Z PRZEZNACZENIEM NA MIESZKANIE WSPOMAGANE W GMINIE BUDZYŃ

DATA OGŁOSZENIA: 1 lipca 2019 roku KTO OGŁASZA ZAPYTANIE: Fundacja Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych jako Partner w projekcie „Budzyń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne”. CZEGO DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE: Przygotowania wyceny na wyremontowanie lokalu przeznaczonego na mieszkanie wspomagane w formie wspieranej w Budzyniu. Szczegółowy zakres prac objętych wyceną znajdziesz w załącznikach do tego zapytania: Formularz wyceny Pobierz Dokumentacja projektowa Pobierz Wzór umowy Pobierz Zapytanie cenowe mieszkanie Budzyń Pobierz DO KIEDY MUSISZ ZŁOŻYĆ SWOJĄ Czytaj dalej…

Projekt: Stworzenie żłobka Ekspercik

Wnioskodawca: EXPERT GRUPA EDUKACYJNA Monika Adamsa Hamrol Partner Projektu: Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych Projekt: Stworzenie żłobka Ekspercik Nr RPZP.06.06.00-32-K001/18 Celem projektu „Stworzenie żłobka Ekspercik”  RPZP.06.06.00-32-K001/18 jest zwiększenie o 32 liczby miejsc opieki do dzieci do lat 3 w Szczecinie dla dzieci 32 kobiet z Miasta Szczecin w okresie od 15.04.2019 do 30.06.2019r, dzięki czemu 32 kobiety z województwa zachodniopomorskiego zdobędą możliwość powrotu do pracy lub jej znalezienia. Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej Czytaj dalej…

PRZEDMIOT ZAPYTANIA CENOWEGO: REALIZACJA SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH – USŁUG LOGOPEDYCZNYCH NA TERENIE GMINY WIEJSKIEJ CHODZIEŻ

DATA OGŁOSZENIA: 7 stycznia 2019 roku KTO OGŁASZA ZAPYTANIE: Fundacja Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych jako Partner w projekcie „Chcę, więc mogę – wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież” CZEGO DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE: Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych – usług logopedycznych dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w projekcie „Chcę, więc mogę – wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież” w okresie styczeń 2019 – październik 2019. Szczegółowe informacje znajdziesz w Czytaj dalej…

PRZEDMIOT ZAPYTANIA: ŚWIADCZENIE USŁUGI OPIEKUNA MIESZKANIA WSPOMAGANEGO W RAMACH PROJEKTU „CHCĘ, WIĘC MOGĘ – WSPARCIE OSÓB NIESAMODZIELNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY WIEJSKIEJ CHODZIEŻ”

DATA OGŁOSZENIA: 7 stycznia 2019 roku KTO OGŁASZA ZAPYTANIE: Fundacja Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych jako Partner w projekcie „Chcę, więc mogę – wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież” CZEGO DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE: Świadczenie usługi opiekuna mieszkania wspomaganego w ramach projektu w okresie luty 2019 – październik 2019. Szczegółowe informacje znajdziesz w poniższym załączniku. Zapytanie cenowe Pobierz DO KIEDY MUSISZ ZŁOŻYĆ SWOJĄ OFERTĘ: Ofertę możesz złożyć do 14 stycznia 2019 roku Czytaj dalej…