Program aktywizacji w Bartoszycach

tytuł projektu → Program aktywizacji w Bartoszycach; nazwa beneficjenta → PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; partner projektu → OŚRODEK WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NIESAMODZIELNYCH źródło finansowania →  Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie : 11.1 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i Dowiedz się więcej…

PRZEDMIOT ZAPYTANIA: Świadczenie usług pielęgniarskich w projekcie „Pyrzyce dla potrzebujących”

DATA OGŁOSZENIA: 5 maja 2020 r. KTO OGŁASZA ZAPYTANIE: Fundacja Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych jako Partner w projekcie „Pyrzyce dla potrzebujących” RPZP.07.06.00-32-K022/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014/2020 CZEGO DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE: Przygotowania wyceny w drodze rozeznania rynku na świadczenie usług pielęgniarskich będących specjalistyczną Dowiedz się więcej…

PRZEDMIOT ZAPYTANIA: Świadczenie usług pielęgniarskich w projekcie „Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec”

DATA OGŁOSZENIA: 5 maja 2020 r. KTO OGŁASZA ZAPYTANIE: Fundacja Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych jako Partner w projekcie „Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec” RPZP.07.06.00-32-K037/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014/2020 CZEGO DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE: Przygotowania wyceny w drodze rozeznania rynku na świadczenie usług pielęgniarskich Dowiedz się więcej…

Projekt pn. „Aktywni (nie)samodzielni!”

Projekt pn. „Aktywni (nie)samodzielni!” nr RPSW.09.02.01-26-0070/19 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Celem główny projektu zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 50 osób, które w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego uczą się/ Dowiedz się więcej…

PRZEDMIOT ZAPYTANIA: REMONT LOKALU Z PRZEZNACZENIEM NA MIESZKANIE WSPOMAGANE W GMINIE BUDZYŃ

DATA OGŁOSZENIA: 1 lipca 2019 roku KTO OGŁASZA ZAPYTANIE: Fundacja Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych jako Partner w projekcie „Budzyń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne”. CZEGO DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE: Przygotowania wyceny na wyremontowanie lokalu przeznaczonego na mieszkanie wspomagane w formie wspieranej w Budzyniu. Szczegółowy zakres prac objętych wyceną Dowiedz się więcej…

Projekt: Stworzenie żłobka Ekspercik

Wnioskodawca: EXPERT GRUPA EDUKACYJNA Monika Adamsa Hamrol Partner Projektu: Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych Projekt: Stworzenie żłobka Ekspercik Nr RPZP.06.06.00-32-K001/18 Celem projektu „Stworzenie żłobka Ekspercik”  RPZP.06.06.00-32-K001/18 jest zwiększenie o 32 liczby miejsc opieki do dzieci do lat 3 w Szczecinie dla dzieci 32 kobiet z Miasta Szczecin w okresie Dowiedz się więcej…

PRZEDMIOT ZAPYTANIA CENOWEGO: REALIZACJA SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH – USŁUG LOGOPEDYCZNYCH NA TERENIE GMINY WIEJSKIEJ CHODZIEŻ

DATA OGŁOSZENIA: 7 stycznia 2019 roku KTO OGŁASZA ZAPYTANIE: Fundacja Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych jako Partner w projekcie „Chcę, więc mogę – wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież” CZEGO DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE: Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych – usług logopedycznych dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Dowiedz się więcej…

PRZEDMIOT ZAPYTANIA: ŚWIADCZENIE USŁUGI OPIEKUNA MIESZKANIA WSPOMAGANEGO W RAMACH PROJEKTU „CHCĘ, WIĘC MOGĘ – WSPARCIE OSÓB NIESAMODZIELNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY WIEJSKIEJ CHODZIEŻ”

DATA OGŁOSZENIA: 7 stycznia 2019 roku KTO OGŁASZA ZAPYTANIE: Fundacja Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych jako Partner w projekcie „Chcę, więc mogę – wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież” CZEGO DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE: Świadczenie usługi opiekuna mieszkania wspomaganego w ramach projektu w okresie luty 2019 – Dowiedz się więcej…

PRZEDMIOT ZAPYTANIA CENOWEGO: DOSTOSOWANIE I MODERNIZACJA MIESZKANIA WSPOMAGANEGO W PROJEKCIE „CHCĘ, WIĘC MOGĘ- WSPARCIE OSÓB NIESAMODZIELNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY WIEJSKIEJ CHODZIEŻ”

DATA OGŁOSZENIA: 23 października 2018 roku KTO OGŁASZA ZAPYTANIE: Fundacja Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych jako Partner w projekcie „Chcę, więc mogę- wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież” CZEGO DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostosowanie i modernizacja mieszkania wspomaganego na terenie Gminy Chodzież. Szczegółowe informacje znajdziesz w poniższym Dowiedz się więcej…

PRZEDMIOT ZAPYTANIA CENOWEGO: ŚWIADCZENIE USŁUGI OPIEKUNA MIESZKANIA WSPOMAGANEGO W RAMACH PROJEKTU „NIE JESTEŚMY SAMI – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY BIAŁOŚLIWIE”

DATA OGŁOSZENIA: 3 października 2018 roku KTO OGŁASZA ZAPYTANIE: Fundacja Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych jako Partner w projekcie „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Białośliwie” CZEGO DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE: Świadczenie usługi opiekuna mieszkania wspomaganego w formie mieszkania wspieranego w okresie od Dowiedz się więcej…